What’s hot

NdwedweArtistDevelopment

Recent Posts

Ndwedwe Local Municipality launches 16 Days of Activism of No Abuse to Women and Children

16 Days of Activism at Ndwedwe

Ilembe District Municipality and Ndwedwe Local Municipality launched the 16 Days of Activism of No Abuse to Women and Children. The launch was held at Noodsberg Sportsground in Ward 6 near Bhamshela.

16Days_002

There was a blitz in the Bhamshela precinct followed by a visit to local taverns and another visit to Siyabathanda Orphanage. MEC Mthandeni Dlungwana, iNkosi Muziwenhlanhla Ngcobo and Ndwedwe Mayor Cllr Nkosinathi Chili were some of the main guests.

  1. Ndwedwe Local Municipality Releases Service Delivery Booklet Comments Off on Ndwedwe Local Municipality Releases Service Delivery Booklet
  2. Councillor BR Mzobe – Ward 9 Comments Off on Councillor BR Mzobe – Ward 9
  3. Umyalezo kaKhisimusi Oqhamuka Emkhandlwini waseNdwedwe Comments Off on Umyalezo kaKhisimusi Oqhamuka Emkhandlwini waseNdwedwe
  4. Umyalezo obhekiswe kubafundi bebanga leshumi nambili ababhala izivivinyo zango 2017 osuka kwi Meya uMnomzane Cllr NV Chili Comments Off on Umyalezo obhekiswe kubafundi bebanga leshumi nambili ababhala izivivinyo zango 2017 osuka kwi Meya uMnomzane Cllr NV Chili
  5. The Honourable Mayor, Cllr NV Chili’s Message to 2017 Matriculants Comments Off on The Honourable Mayor, Cllr NV Chili’s Message to 2017 Matriculants