Ama-Bursary 2023

Faka isicelo uzitholele umfundaze wokuqhuba izifundo zakho emkhakheni owufisayo. SEKUVULIWE ukufakwa kwezicelo entsheni efisa ukuqhuba izifundo zayo emanyuvesi kaHulumeni, emaTVET colleges nasezikhungweni zemfundo ephakeme ezi-privately-owned.

Ama-forms atholakala emahhovisi kwamasipala emnyangweni wakwa-HR nasehhovisi lakwaYouth khona kwamasipala. Ayatholakala futhi nasemakhanseleni ema-wardini, eBhamshela Thusong Centre kanti azofakwa futhi nakwi website yakamasipala ukuze abafisa ukufaka izicelo bakwazi ukuwathola (download).